เทศกาลกินเจปี 2561 นี้ตรงกับวันที่ 9-17 ต.ค. รวมเป็นเวลา 9 วัน 9 คืน

News

ช่วงเวลาเทศกาลกินเจนั้นจะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน หรือเดือนตุลาคมของไทย ตามปฏิทินสากล รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 9 วัน 9 คืน โดยความเชื่อว่าการกินเจอนั้นก็คือ 

  1. เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น งดการทานหยิน (เนื้อสัตว์) และเพิ่มหยาง (ผักผลไม้) ให้เกิดความสมดุลมากขึ้น
  2. เพื่อการทำบุญ ชำระล้างใจให้สะอาด ไม่เบียดเบียนสัตว์โลก ทำให้จิตใจเราผ่องใสมากขึ้น
  3. เพื่อละเว้นกรรม ที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือการจ้างฆ่าเพื่อการบริโภคนั่นเอง

แพลตตินั่ม โอเชี่ยน ขอให้ทุกท่านได้กุศลสูงสุดในเทศกาลกินเจนี้

ขอบคุณที่มา
https://www.sanook.com/health/1429/