แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดอยหลวง-ดอยหนอก

Travel Blog

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ดอยหลวง-ดอยหนอก จังหวัดพเยา ยอดดอยหลวงเป็นจุดสูงสุดของสันเขาดอยหลวง มีความสูง 1,694 เมตรจากระดับน้ำทะเล ยอดดอยหนอกเป็นเขาหินปูนที่มีความสูงและชันมาก ตั้งอยู่บนสันเขาดอยหลวง มีความสูง 1,077 เมตรจากระดับน้ำทะเล เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างไกล้ชิด เป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศา สามารถมองเห็นกว๊านพะเยา ตัวเมืองพะเยา ตัวอำเภอวังทอง และผืนป่าที่อยู่รอบด้าน ในฤดูหนาวบนดอยหนอกสามารถมองเห็นทะเลหมอกที่สวยงามมาก การเดินจะต้องเดินป่าและพักแรมในป่า เส้นทางเดินจะผ่านป่าดึกดำบรรพ์ ป่าสนเขา ทุ่งหญ้า ซึ่งมีความสวยงามเป็นสถานที่ท้าทายสำหรับผู้รักการผจญภัย ในการเดินทางสู่ยอดดอยหลวงดอยหนอกจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง การเดินทางสามารถขึ้นได้ 2 ทาง เส้นทางแรกขึ้นจากบ้านปากบอก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง ขึ้นจากบ้านห้วยหม้อ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร แต่เส้นทางค่อนข้างลาดชัน

ส่วนกำหนดที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามของธรรมชาติมีระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของแต่ละปี - 30 มิถุนายน ในปีถัดไป และจะทำการปิดปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติระยะเวลา 3 เดือนคือ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน ของทุกปี ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวงที่ 6 (น้ำตกจำปาทอง) Facebook: m.me/455125064877963 หรือโทร 086 136 8389

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
Facebook : Mochi Ruksa
Website: park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php